سنسور لرزشی، ترانسمیتر ارتعاش، سرعت سنج، شتاب سنج ،Vibration Sensor

نوع خروجی: 
ولتاژ
تولید کننده:
سنسور شتاب سنج CTC AC102-1A
نوع خروجی: 
ولتاژ
تولید کننده:
سنسور اندازه گیری شتاب ارتعاش دمای بالا Vibro-Meter Meggitt CA201
نوع خروجی: 
4 الی 20 mA
تولید کننده:
ترانسمیتر اندازه گیری لرزش PCH VIBRATION GUARD 1270
تولید کننده:
Vibro-Meter GSI 124 Galvanic separation unit